Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

De webshop www.ragolle.wine wordt uitgebaat door Filip Ragolle – María Muñoz BV.

Maatschappelijke zetel:
Filip Ragolle – María Muñoz BV (afgekort: Ragolle – Muñoz BV)
Tervurenlaan, 106/bus 4
1040 Brussel (Etterbeek)
België
RPR Brussel

Handelsnaam:
Ragolle.wine
Ragolle Fine Wines

E-mail: info@ragolle.wine
Tel.: +32 496 105 538
Ondernemingsnummer: BE0477.988.086
Communautair accijnsnummer: BE2B000713700
Bank (Belfius): 682-378096-71
IBAN: BE49 0682 3780 9671
BIC: GKCCBEBB

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website (www.ragolle.wine) van Filip Ragolle – Maria Muñoz, een BV met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 106/bus 4, BTW BE 0477.988.086, RPR Brussel (hierna ‘Ragolle – Muñoz’), biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ragolle – Muñoz moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ragolle – Muñoz aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Voor de leveringskosten, zie volgende link: https://ragolle.wine/leveringskosten-en-afhaling/.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ragolle – Muñoz niet. Ragolle – Muñoz is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ragolle – Muñoz is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. jaargang, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ragolle – Muñoz. Ragolle – Muñoz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Via de webshop www.ragolle.wine kan u artikelen bestellen. Na betaling, worden de wijnen op het thuisadres van de Klant geleverd, ofwel door onze eigen logistieke diensten ofwel via Sending Wines (DPD).

Voor een beschrijving van de bestelprocedure via de webshop, zie volgende link: https://ragolle.wine/hoe-bestellen-en-betalen/.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• cash bij afhaling;
• via overschrijving vooraf op rekeningnummer BE49 0682 3780 9671;
• via Belfius Direct Net;
• via Bancontact

De goederen die via deze e-commerce website van worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Ragolle – Muñoz.

Ragolle – Muñoz is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in in België.

Wij bieden u twee opties aan voor de levering. U kunt uw keuze ingeven tijdens het afrekenen.

(1) U kan ervoor kiezen om uw bestelling thuis te laten leveren

Levering is enkel mogelijk in België.
De bestelde goederen worden aan de woonplaats van de Klant geleverd, tenzij anders vermeld door de Klant bij de bestelling.
Levering gebeurt via onze eigen diensten of via Sending Wines (DPD).
Levering aan huis is gratis indien u voor minstens €250 (incl. BTW) bestelt.
Indien de bestelling minder bedraagt dan €250 (incl. BTW) is de leveringskost €12,50 (incl. BTW).
Dit wordt automatisch verrekend in uw winkelwagen bij het afrekenen.

(2) U kan uw bestelling ook steeds zelf komen afhalen

Dit kan op het volgende adres: Tervurenlaan, 106 te 1040 Etterbeek.
In dat geval rekenen wij u uiteraard geen leveringskost aan.
Wij verzoeken u echter hiervoor een afspraak te maken (GSM: +32 496 105 538 of e-mail: info@ragolle.wine).

Zodra de bestelling en de bijhorende betaling bij ons binnenkomt, verwerken we uw bestelling. Wij doen ons uiterste best om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Levering gebeurt in principe binnen de 7 dagen, behalve tijdens vakantieperiodes en in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien uw bestelling dringend is, verzoeken wij u ons te contacteren (GSM: +32 496 105 538 of e-mail: info@ragolle.wine). Ragolle – Muñoz weerhoudt zich het recht om levering van goederen te weigeren aan minderjarigen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ragolle – Muñoz.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant van zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Ragolle – Muñoz was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ragolle – Muñoz.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ragolle – Muñoz te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ragolle – Muñoz (www.ragolle.wine).

Als het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de Klant  het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ragolle – Muñoz via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post (Tervurenlaan 106/bus 4 te 1040 Etterbeek) of e-mail (info@ragolle.wine)) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ragolle – Muñoz heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ragolle – Muñoz (Tervurenlaan 106/4 te 1040 Etterbeek). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ragolle – Muñoz zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ragolle – Muñoz alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ragolle – Muñoz op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ragolle – Muñoz wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Ragolle – Muñoz geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Ragolle – Muñoz betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, beschikt de consument  over een wettelijke garantie van twee jaar voor niet-conformiteit. U kunt zich beroepen op de wettelijke garantie, indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed. De wettelijke garantie termijn begint dus te lopen vanaf de levering van het goed. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Elke fles die kurksmaak heeft wordt door Ragolle – Muñoz omgewisseld. In dat geval dient de Klant de geopende fles met de kurk erop en de wijn erin, terug te bezorgen aan Ragolle – Muñoz. Deze fles dient bij Ragolle – Muñoz bezorgd te worden op kosten van de Klant. Op dat moment zal Ragolle – Muñoz zorgen voor een vervangfles, waarbij we nooit kunnen garanderen dat het om een wijn van dezelfde jaargang zal gaan.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Ragolle – Muñoz klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ragolle – Muñoz.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ragolle – Muñoz zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Ragolle – Muñoz is bereikbaar op het telefoonnummer +32 496 105 538, via e-mail op info@ragolle.wine of per post op het volgende adres: Tervurenlaan 106/4 te 1040 Etterbeek. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ragolle – Muñoz beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Ragolle – Muñoz zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ragolle – Muñoz, respecteert de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, verwerken en opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing (bv. nieuwsbrieven en promoties) en gepersonaliseerde reclame). Voor bijkomende informatie over ons privacy beleid, zie: https://ragolle.wine/privacy-policy/.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ragolle – Muñoz (Tervurenlaan 106/4 te 1040 Etterbeek, e-mail: info@ragolle.wine), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Ragolle – Muñoz (Tervurenlaan 106/4 te 1040 Etterbeek, e-mail: info@ragolle.wine).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Indien dit echter noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Ragolle – Muñoz groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Ragolle – Muñoz verbonden zijn of met enige andere partner van Ragolle – Muñoz; Ragolle – Muñoz garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ragolle – Muñoz heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Ragolle – Muñoz houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@ragolle.wine of per telefoon (+32 496 105 538).

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer of uw mobiel toestel geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel toestel geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine/toestel identificeren.

Ragolle – Muñoz gebruikt de volgende cookies:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren,bijvoorbeedl instellingen (zoals de taal) die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ragolle – Muñoz om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ragolle – Muñoz. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Ragolle – Muñoz kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Heeft u nog vragen over onze algemene voorwaarden? Contacteer ons dan via e-mail (info@ragolle.wine) of via telefoon (+32 496 105 538).

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier kunt u gebruiken als u de overeenkomst wilt herroepen (zie Artikle 7).